Làm thế nào để thay đổi email đăng ký tài khoản sàn Binance

 Để thay đổi địa chỉ email đăng ký tài khoản trên sàn giao dịch Binance, bạn cần thực hiện các bước sau:

Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn bằng địa chỉ email và mật khẩu hiện tại.

Chọn biểu tượng hồ sơ cá nhân ở góc trên bên phải của trang web.

Chọn "Bảo mật" từ menu thả xuống.

Chọn "Đổi Email" và nhập địa chỉ email mới của bạn.

Bạn sẽ nhận được một mã xác nhận qua email mới của mình. Hãy nhập mã này để xác nhận thay đổi email.

Bạn cần nhập mật khẩu của bạn để hoàn tất việc thay đổi địa chỉ email.

Cuối cùng, bạn cần xác nhận lại địa chỉ email mới bằng cách nhận và xác nhận một email khác từ Binance.

Sau khi hoàn tất các bước trên, địa chỉ email đăng ký tài khoản của bạn trên sàn giao dịch Binance sẽ được cập nhật thành địa chỉ email mới của bạn.

Đăng ký sàn binance tại đây: http://bit.ly/BNBbinance
Share this

Related Posts

Previous
Next Post »